Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

VAŠE DATA JSOU U NÁS V BEZPEČÍ

Pokud jste mým odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje.  Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 Kdo je správce?

Ing. Dalibor Michálek, Průchodní 580, Těrlicko,  IČ 40279171, DIČ CZ7001275072

 Provozuji webové stránky www.michalkovi.eu. Vůči vašim osobním údajům jsem v pozici správce: určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na e-mailové adrese: lr@michalkovi.eu

 

PROHLAŠUJI

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  •  budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu či uděleného souhlasu,
  •  plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  •  umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně   osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účel zpracování, marketing

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenávám jen v případě, že mi je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, soutěží, vyplnění formulářů či anket. Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

 Vaše osobní údaje využívám k tomu, abych vás informoval o nabídkách či službách, které poskytuji, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete mne kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

 

Předávání osobních údajů 3. stranám

Pokud budou mít k vašim osobním údajům  přístup mí spolupracovníci, budou zavázání mlčenlivostí a budou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací však zvládám sám a nepotřebuji k nim 3. strany.

 Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

 Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

SmartSelling - aplikace pro komunikaci, web - SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Facebook - FB pixel - Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google - Google Analytics - Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

 

Cookies

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies v prohlížeči návštěvníků. Tento web používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Koho využíváme pro zpracování?

Služby SmartSelling, provozované společností SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7559. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností SmartSelling a.s. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na  https://smartselling.cz/obchodni-podminky-duben-2018/

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing      

 Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímám taková technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila u mne vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

 

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: lr@michalkovi.eu

Právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup, můžete mě kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či služby vám zasílám na základě vašeho souhlasu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v patičce každého e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že případní spolupracovníci, kteří by zpracovávali vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018